Stationslaan 117-5
3844 GC Harderwijk
06 538 462 91
KvK Lelystad 39058726
info@langedijkswo.nl

Accountmanagement 3D (drie decentralisaties) ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Programmamanager transitie Wsw/Licom en aansluitend crisismanager faillissement Licom
opdrachtgever: elf gemeenten van Parkstad en Heuvelland

Programmamanagement loket Wonen, Zorg en Welzijn/
OL 2000
opdrachtgever: gemeente Lelystad

Projectmanagement projecten in het kader van tegengaan uitgaande pendel: Werken in Almere
opdrachtgever: gemeente Almere, afd. EZ

Programmamanagement MKB Lift; internationaal programma om contact te leggen tussen innovatief MKB en multinationals
opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

Projectleider vervreemding detacheringsafdeling
Wsw-bedrijf Baanstede (Purmerend-Zaanstreek)

Projectleider Werkbedrijf Kerkrade

Projectleiding pilot Wsw
opdrachtgever: Concern voor Werk

Projectleider Centrum Jeugd en Gezin
opdrachtgever: gemeente Purmerend

Kwartiermaker Centrum Jeugd en Gezin
opdrachtgever: gemeente Hardenberg

Interim projectleiding Europese subsidies EFRO
opdrachtgever: provincie Flevoland

Vormgeving Flevolandse bijdrage internationaal uitwisselingsprogramma Hanse Passage
opdrachtgever: provincie Flevoland

Vormgeving ambtelijk secretariaat GR Fryslân
opdrachtgever: GR Fryslân

Interim projectleiding internationale projecten Interreg
opdrachtgever: provincie Flevoland