Stationslaan 117-5
3844 GC Harderwijk
06 538 462 91
KvK Lelystad 39058726
info@langedijkswo.nl

Eindrapportage Leader
opdrachtgever: provincie Flevoland

Advisering Bedrijfsovername
opdrachtgever: vertrouwelijk

Subsidieaanvragen in het kader van rapport Commissie De Vries (toekomst sociale zekerheid)

Publicist sociale zekerheid, in het bijzonder de Wsw (met name in Sociaal Bestek)

Subsidieaanvraag Roy Heiner zeilacademie
opdrachtgever: ROC Flevoland

Subsidie aanvraag Creatieve Beroepen
opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

Vertegenwoordiging Technocentrum in internationaal uitwisselingsprogramma
opdrachtgever: Technocentrum Flevoland

Onafhankelijk voorzitter bij inspraak herstructurering wijk Plan Noord Enkhuizen
opdrachtgever: Stichting Woondiensten Enkhuizen

Ondersteuning inkoop reïntegratie
opdrachtgever: gemeente Lelystad

Ondersteuning inkoop reïntegratie
opdrachtgever: gemeente Hardenberg

Ondersteuning bij opzet leerwerkbedrijf Flevodrome in Almere
opdrachtgever: Flevodrome

ESF-subsidie
opdrachtgevers: CWI Nederland en diverse gemeenten

Subsidiemogelijkheden TrainT
opdrachtgever: TrainT