Stationslaan 117-5
3844 GC Harderwijk
06 538 462 91
KvK Lelystad 39058726
info@langedijkswo.nl

Second opinion uitvoering participatiewet
gemeente Stede Broec

Onderzoek functioneren schuldhulpverlening gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf

Second opinion plannen rond Wsw-bedrijf Topcraft
opdrachtgever: Abva-Kabo

Second opinion plannen voor verzelfstandiging gemeentelijke taken
opdrachtgever: gemeente Almere

Onderzoek mogelijkheden uittreding GR
opdrachtgever: gemeente Dalfsen

Onderzoek mogelijkheden uittreding GR
opdrachtgever: gemeenten Rijssen-Holten en Nijverdal-Hellendoorn

Onderzoek landelijke educatieve kaart laaggeletterdheid
opdrachtgever: ministerie van OC&W via Steunpunt Volwassenen Educatie

Onderzoek samenwerking Vluchtelingenwerk en welzijnsorganisatie de Stuw
opdrachtgever: gemeente Hardenberg

Scenariostudie Wsw-bedrijf Breed (Nijmegen)

Onderzoek werk en psychiatrie
opdrachtgever: instellingen op het gebied van zorg en/of arbeid

Onderzoek haarbaarheid parkmanagement
opdrachtgever: gemeente Lelystad

Onderzoek bij 110 gemeenten en 20 CWI’s naar de poortwachtersrol van het CWI in Zuidoost Nederland
opdrachtgever: district CWI Zuidoost Nederland

Internationale vergelijking sociale zekerheid
opdrachtgever: Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Flevoland

Onderzoek naar leer/werkinfrastructuur in Lelystad
opdrachtgever: gemeente Lelystad, afdeling Sociale Zaken

Inventarisatie aansluiting beroepsonderwijs – arbeidsmarkt in Flevoland
opdrachtgever: Technocentrum Flevoland

Benchmark Europese Startersprojecten
opdrachtgever: Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Flevoland

Inventarisatie aansluiting beroepsonderwijs – arbeidsmarkt in Noordoostpolder
opdrachtgever: Technocentrum Flevoland

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters
opdrachtgever: provincie Flevoland, afdeling Sociale Plan Vorming

Inventarisatie aansluiting beroepsonderwijs – arbeidsmarkt in Flevoland
opdrachtgever: Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Flevoland

Longitudinaal onderzoek oudkomers-gezinnen Zeist
opdrachtgever: gemeente Zeist