Stationslaan 117-5
3844 GC Harderwijk
06 538 462 91
KvK Lelystad 39058726
info@langedijkswo.nl

Advisering werkbedrijf Nijmegen e.o.
opdrachtgever: negen gemeenten Nijmegen e.o.

Advisering structuur Wsw-bedrijf WAA
opdrachtgever: Venlo, Beesel en Bergen

Organisatieadvies zorginstelling Triade
opdrachtgever: Triade

Reorganisatieplan sector Volwasseneneducatie
opdrachtgever: ROC Flevoland

Beoordeling transitie Wsw-bedrijf Caparis
opdrachtgever: GR Fryslân

Beoordeling transitie Wsw-bedrijf WAA
opdrachtgever: gemeente Venlo e.o.

Advisering rond afbouw Stichting Welzijn Enkhuizen en fusie Woondiensten Enkhuizen
opdrachtgever: gemeente Enkhuizen, afdeling Welzijn

Ondersteuning implementatie gezamenlijke Poortwachtersfunctie gemeente Tilburg en CWI Tilburg
opdrachtgever: CWI Tilburg

Advisering fusie Welzijn en Wonen
opdrachtgever: Woondiensten Enkhuizen

Verbetering keten sociale zekerheid in relatie tot BVG CWI
opdrachtgever: gemeente Almere

Plan van Aanpak verbetering samenwerking Sociale Zaken, Economische Zaken en Onderwijs
opdrachtgever: gemeente Almere

Advisering Bedrijfsvoering Sociale Zaken
opdrachtgever: gemeente Hardenberg

Advisering arbeidsconflict
opdrachtgever: vertrouwelijk

Advisering juridische structuur Concern voor Werk
opdrachtgever: GR IJsselmeergroep

Functioneren HRM faculteit Aardwetenschappen, VU, Amsterdam
opdrachtgever: GITP