Stationslaan 117-5
3844 GC Harderwijk
06 538 462 91
KvK Lelystad 39058726
info@langedijkswo.nl

Marktonderzoek specifieke PMC
opdrachtgever: Maregroep, Voorhout

Accommodatie quick scan sociaal cultureel werk
opdrachtgever: gemeente Enkhuizen

Onderzoek Woonwensen Ouderen in Zaanstad
opdrachtgever: woningcorporatie Saenwonen

Onderzoek afname fase-4-producten gemeenten in
Noord-Holland
opdrachtgever: Volkshogeschool Bergen

Marktverkenning (onder meer inburgering) sector Volwasseneneducatie ROC Flevoland
opdrachtgever: ROC Flevoland