Stationslaan 117-5
3844 GC Harderwijk
06 538 462 91
KvK Lelystad 39058726
info@langedijkswo.nl

Dagvoorzitter discussie grote werkgevers over werkgeversbenadering WWnV
opdrachtgever: gemeente Nijmegen

Dagvoorzitter congres toekomst welzijn
opdrachtgever: gemeente Hardenberg

Conferentie uitvoering Wwnv in Woerden e.o.

Conferentie uitvoering Wwnv Nijmegen e.o.

Presentatie toekomst AWBZ en WWnV
opdrachtgever: GGZ Drenthe

Workshops bezuinigingen WMO, Onderwijs, Welzijn, Zorg, Werk en Inkomen
diverse opdrachtgevers

Workshops integraal sociaal beleid
diverse opdrachtgevers

Workshops Wsw
diverse opdrachtgevers

Organisatie symposium Duurzaam Ondernemen
opdrachtgever: gemeente Almere

Onafhankelijk voorzitter bijeenkomsten leerlinggebonden financiering
opdrachtgever: gemeente Almere

Organisatie/dagvoorzitter conferentie Keten Onderwijs, Werk en Inkomen
opdrachtgever: gemeente Hardenberg

Organisatie/dagvoorzitter bestuurlijke conferentie financiële situatie en governance Wsw
opdrachtgever: GR Fryslân

Dagvoorzitter conferentie stichting Begeleid Werken
opdrachtgever: BWF

Organisatie/dagvoorzitter conferentie Voortijdig Schoolverlaters
opdrachtgever: gemeente Almere

Organisatie/dagvoorzitter conferentie Lokaal Educatieve Agenda
opdrachtgever: gemeente Hardenberg

Organisatie/dagvoorzitter conferentie front office Wonen, Zorg en Welzijn
opdrachtgever: gemeente Lelystad

Workshopleider CWI-congres Sluitende Aanpak
opdrachtgever: CWI

Workshopleider invoering WWB
opdrachtgever: gemeente Amstelveen

Actief op congressen en conferenties als inleider of dagvoorzitter