Stationslaan 117-5
3844 GC Harderwijk
06 538 462 91
KvK Lelystad 39058726
info@langedijkswo.nl

Coaching beleidsmedewerker
opdrachtgever: gemeente Lelystad

Training klantmanagers
opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Teambuilding afdeling Welzijn en Onderwijs
opdrachtgever: gemeente Hardenberg

Intervisie MT Sociale Zaken
opdrachtgever: gemeente Hardenberg

Training klantmanagers
opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Teambuilding MT Sociale Zaken
opdrachtgever: gemeente Hardenberg

Inventarisatie scholingsprogramma Sociale Zaken
opdrachtgever: gemeente Lelystad

Coaching klantmanagers
opdrachtgever: gemeente Amsterdam