Stationslaan 117-5
3844 GC Harderwijk
06 538 462 91
KvK Lelystad 39058726
info@langedijkswo.nl

Advisering toekomst zorg en arbeid
opdrachtgever: zorginstelling PI-groep

Advisering inrichting sociale zekerheid
opdrachtgever: gemeente Aalten

Visie op de positionering van handhavingfuncties in Almere
opdrachtgever: gemeente Almere

Gemeentelijke rol fusie Gemeenschappelijke Regelingen Trion en Oostergo
opdrachtgever: de Friese ‘NOFA-gemeenten’

Propositie Technocentrum in het kader van de schaalsprong Almere
opdrachtgever: provincie Flevoland

Presentatie ‘versterking gemeentelijke regie op gemeenschappelijke regelingen’
opdrachtgever: griffiekring Fryslân

Advisering mogelijkheden AWBZ – Wsw
opdrachtgever: Triade

Voorstel Maatschappelijk Ondernemen
opdrachtgever: provincie Flevoland

Nota Leerplicht
opdrachtgever: gemeente Hardenberg

Advisering jeugdwerkloosheid Lelystad
opdrachtgever: gemeente Lelystad

Advisering aanpak Voortijdig Schoolverlaters
opdrachtgever: ROC Flevoland

Advisering aanpak categorie A-cliënten
opdrachtgever: gemeente Almere

Strategische advisering College van Bestuur ROC Flevoland
opdrachtgever: ROC Flevoland

Advisering opzet contractactiviteiten opleiding composieten
opdrachtgever: Technocentrum Flevoland

Advisering juridische structuur INTOS
opdrachtgever: gemeente Gennep e.o.

Project Werk boven Inkomen
opdrachtgever: gemeente Hilversum

Advisering aanpak Work First
opdrachtgever: gemeente Almere

Beleidsnota inkoopbeleid Sociale Zaken Lelystad
opdrachtgever: gemeente Lelystad, afdeling Sociale Zaken