Stationslaan 117-5
3844 GC Harderwijk
06 538 462 91
KvK Lelystad 39058726
info@langedijkswo.nl

Onderzoek uitvoering ondersteunende diensten
opdrachtgever: Omgevingsdienst Achterhoek

Onderzoek financiële situatie bedrijfsonderdeel zorginstelling EsDéGé Reigerdaal

Beoordeling transitie Wsw-bedrijf Tomin
opdrachtgever: gemeente Almere

Onderzoek naar oorzaken financiële situatie Licom
opdrachtgever: gemeente Heerlen en tien andere gemeenten

Quick Scan algehele organisatie Wsw-bedrijf Synergon, Winschoten

Scan Wsw-bedrijf Breed, Nijmegen

Onderzoek financiële situatie welzijnsorganisatie
opdrachtgever: gemeente

Onderzoek naar oorzaken financiële situatie WAA NV + PvA
opdrachtgever: gemeenten Venlo e.o.

Onderzoek naar oorzaken financiële situatie Concern voor Werk + advisering
opdrachtgever: GR IJsselmeergroep

Doorlichten functioneren Sociale Zaken
opdrachtgever: gemeente Hardenberg