Stationslaan 117-5
3844 GC Harderwijk
06 538 462 91
KvK Lelystad 39058726
info@langedijkswo.nl

Bedrijfsplan transitie Wsw-bedrijf Noordwestgroep
opdrachtgever: Noordwestgroep

Samenvoeging subsidie-afdelingen provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland
opdrachtgever: drie provincies

Transitieplan Synergon, Winschoten
opdrachtgever: Synergon

Investeringsprogramma Flevoland Almere 2011-2015
opdrachtgever: provincie Flevoland

Bedrijfsplan “Creëer je toekomst in Almere”
opdrachtgever: gemeente Almere

Bedrijfsplan Ontwikkelingsmaatschappij
Flevoland 2007-2012
opdrachtgever: OMFL

Projectplan mentorenproject Almere
opdrachtgever: gemeente Almere

Projectplan Leren en Werken
opdrachtgever: ROC Flevoland/Provinciaal Platform Arbeidsmarkt Flevoland

Projectplan Innovatie MKB
opdrachtgever: KvK Flevoland

Projectplan advisering MKB
opdrachtgever: VNO/NCW/MKB Flevoland

Bedrijfsplan pilot vrije inkoop WSW-diensten
opdrachtgever: GR Vechtdal

Projectplan Work First
opdrachtgever: gemeente Lelystad

Bedrijfsplan aanschaf Thixomouldingmachine voor MKB-bedrijven in Flevoland
opdrachtgever: Stichting Magtech

Projectplan ketensamenwerking BVG
opdrachtgever: gemeente Hilversum

Bedrijfsplan nieuwe aanpak WAO, eerste spoor ziekteverzuim en bijstand
opdrachtgever: Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Flevoland

Bedrijfsplan pilot meldpunt Schuldhulpverlening Almere
opdrachtgever: gemeente Almere, dienst Sociale Zaken